Saturday, February 7, 2009

Islami behno key madani tarbiyati phool Tarbayati Ijtima

Bismillahir Rahmanir Raheem

Assalamu 'Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu

ASALATU WASALAMU ALAYKA YA RASULLALLAH Salla Allahu ta'ala 'alayhi wa Sallam


Islami behno key madani tarbiyati phool Tarbayati Ijtima

by Haji Imran Attari(Damat Barakatuhumul Aaliya)


Part-1

http://faizaneraza.org/audio/bayanat/TarbyatiIjtima.mp3

Part-2

http://faizaneraza.org/audio/bayanat/Tarbyati-2.mp3

0 comments:

Powered by Faizaneraza.org